STOCKMANN ANSÖKER OM LISTNING AV C-OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000 PÅ HELSINGFORS BÖRS HUVUDLISTA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 30.3.2005 kl. 12.30

STOCKMANN ANSÖKER OM LISTNING AV C-OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000 PÅ HELSINGFORS BÖRS HUVUDLISTA

Stockmann Oyj Abp ansöker om listning av 2000C-optionsrätterna på Helsingfors Börs huvudlista fr.o.m. 1.4.2005.

Det finns totalt 1 250 000 st. 2000C-optionsrätter. Varje 2000C- optionsrätt berättigar dess innehavare att teckna en Stockmann Oyj Abp:s B- aktie. Med 2000C-optionsrätterna kan totalt tecknas högst 1 250 000 B- aktier. Efter utbetalad dividend från år 2004 är teckningspriset med 2000C- optionsrätter 15,95 euro per aktie. De årligen utbetalade dividenderna avdras från teckningspriset.

Teckningstiden för aktier med 2000C-optionsrätter börjar 1.4.2005 och slutar 1.4.2007.

Tilläggsinformation: Bolagets jurist Jukka Naulapää, tel. (09) 121 3850.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka