Stockmanns kapitalmarknadsdag 2012: Lönsam tillväxt fortsättningsvis kärnan i strategin

Helsingfors, Finland, 2012-09-12 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.9.2012 klo 12.00 EET

Stockmann arrangerar i dag den 12 september 2012 i Helsingfors en kapitalmarknadsdag riktad till analytiker, finansiärer och investerare. Programmet består av ledningens presentationer, som behandlar Stockmannkoncernens strategi samt fördjupar sig på Stockmanns två starka affärsområden, varuhus och modekedjor. Dagen avslutas med en rundvandring i Stockmanns förnyade flaggskeppsvaruhus i Helsingfors centrum.

Stockmannkoncernen har en tung investeringsperiod bakom sig. Under strategiperioden 2013–2017 fortsätter koncernen att
dra full nytta av de senaste årens stora investeringar och söker lönsam tillväxt från nuvarande och nya marknader. Under åren 2013-2015 uppskattas investeringarna uppgå till ca 60 miljoner euro årligen. Huvuddelen av dessa riktar sig till förnyelsen av varuhus och expanderandet av butiksnätet. Även IT-projekt som effektiverar verksamheten står i fokus.

Stockmannkoncernen förnyade i juni 2012 sin organisationsstruktur i syfte att accelerera modekedjorna Lindex och Seppäläs tillväxt. Den nya Modekedjorna-affärsenheten stöder modekedjornas strategiska mål att framgångsrikt expandera på internationella marknader. Lindex och Seppäläs varumärken kommer fortsättningsvis att utvecklas enligt sina unika identiteter. Förnyandet av varumärket Seppälä är en väsentlig framgångsfaktor under den kommande strategiperioden. Lindex öppnar årligen omkring 20 nya butiker och fortsätter sitt framgångsrika franchisesamarbete. I september 2012 expanderar modekedjan till två nya franchiseländer, Serbien och Kroatien. Seppälä stänger sina olönsamma butiker i Ukraina innan utgången av år 2012. Bägge kedjor utvärderar även noggrant de nuvarande butikernas lönsamhet. Vid slutet av år 2012 har Stockmannkoncernen butiker i sammanlagt 16 länder.

Varuhusgruppen satsar under strategiperioden på att förbättra konkurrenskraften för varuhusnätverket i Finland genom att förnya varuhusen i Tammerfors och Hagalund samt genom att öppna varuhuset i Östra centrum i fullkomligt nya lokaliteter. Speciellt beträffande verksamheten i Ryssland är målet en klar resultatförbättring. Som ett led i åtgärderna för att stärka lönsamheten avslutar Stockmann Bestseller-franchisesamarbetet i Ryssland innan utgången av detta år. En annan betydande satsning för varuhusgruppens är en förstärkning av den flerkanaliga verksamheten; man satsar starkt på en fungerande näthandel vid sidan av den traditionella varuhusverksamheten. T.ex. den förnyade näthandeln Akateeminen.com öppnades under sommaren 2012 och i oktober expanderar Stockmannvaruhusens framgångsrika Galna Dagar-försäljningskampanj till webben.

Kapitalmarknadsdagens presentationsmaterial finns tillgängligt på engelska på bolagets webbsidor http://www.stockmanngroup.fi/fi/cmd efter att evenemanget inletts ca kl. 12.45.

Närmare information:
Nora Malin, informationschef, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.fiSTOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
informationschef


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka