Stockmannkoncernens omsättning i augusti 2012

Helsingfors, Finland, 2012-09-12 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.9.2012 kl. 9.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i augusti ökade med 4,8 procent och uppgick till 164,0 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 2,9 procent. Omsättningen ökade med 1,1 procent i Finland och med 7,2 procent i utlandet. Den bästa tillväxten uppvisade varuhusen i S:t Petersburg och Jekaterinburg. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 13,7 procent i varuhusen och totalt med 6,9 procent när man inkluderar med Bestseller-franchisebutikerna, som kommer att stängas innan utgången av år 2012.


Modekedjornas omsättning ökade med 7,4 procent. Omsättningen ökade med 5,6 procent i Finland och med 7,9 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 8,9 procent tack vare den starkare svenska och norska kronan. Beräknat i lokala valutor var omsättningen på samma nivå som året innan. Omsättningen minskade i Sverige och speciellt i Norge, men fortsatte sin starka tillväxt i alla övriga länder. Seppäläs omsättning ökade med 1,1 procent tack vare en god försäljning i Finland och Baltikum. I Ryssland var utvecklingen svagare.

Omsättningen (exklusive moms) i augusti

  8/2012 Föränd. 1-8/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 64,4 1,1 527,2 2,6
Varuhusgruppen utlandet 27,6 7,2 254,4 15,0
Varuhusgruppen totalt 92,0 2,9 781,6 6,3
Modekedjorna Finland 14,8 5,6 110,3 6,0
Modekedjorna utlandet 57,2 7,9 407,9 6,9
Modekedjorna totalt 72,0 7,4 518,2 6,7
Övrig verksamhet 0,0   0,4  
Finland totalt 79,2 1,9 637,8 3,2
Utlandet totalt 84,8 7,7 662,3 9,9
Stockmann totalt 164,0 4,8 1 300,1 6,5


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka