Teckning av Stockmannaktier med stöd av stamkundsoptioner 2008 och ökning av aktiekapitalet

Helsingfors, Finland, 2012-08-24 14:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKMANN Oyj Abp, Förändringar i aktiekapital och röster 24.8.2012 kl. 15.15 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har godkänt ytterligare aktieteckningar med stöd av stamkundsoptioner 2008 under teckningstiden 2. - 31.5.2012. Sammanlagt tecknades 3 166 Stockmanns B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per aktie. Teckningsrätten användes av 77 Stockmanns stamkunder. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökade med 6 332 euro.

Aktiekapitalet är efter ökningen 144 097 366 euro och B-aktiernas totala antal är 41 421 120.
Aktierna är införda i handelsregistret 23.8.2012 och blir föremål för handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier 28.8.2012. Aktierna som tecknats med stöd av optioner medför aktieägarrättigheter fr.o.m. dagen för registreringen.

Teckningspriset var 11,28 euro minskat med den dividend per aktie efter början av
bestämningsperioden för teckningspriset (1. - 28.2.2009). I år var teckningspriset 8,29 euro per aktie.

I maj 2012 var det sista möjligheten att teckna aktier med Stockmanns stamkundsoptioner 2008. Ifall aktierna inte tecknades, förföll optionerna och blev värdelösa. Sammanlagt tecknades 902 683 B-aktier med stamkundsoptioner 2008.


Närmare information:
Saara Lifflander, jurist, tel. (09) 121 3227

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedia

Tillbaka