Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 2, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Helsingfors, Finland, 2012-08-14 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 14.8.2012 kl. 17.00

Stockmann har i dag mottagit en anmälan, enligt vilken Konstsamfundet r.f.:s (FO-nummer 0200196-3) andel av Stockmann Oyj Abp:s röster överskridit gränsen på 15 procent i samband med ett aktieköp den 14 augusti 2012.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 14.8.2012

3. Den exakta andelen av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital och röstmängd:

  Antal aktier
A+B
Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
Konstsamfundet r.f.
(FO-nummer 0200196-3)
6.764.848 9,39 15,00

Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 5.043.849 och B-aktiernas antal är 1.720.999.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850


www.stockmanngroup.comSTOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 

 

Tillbaka