Stockmannkoncernens omsättning i juli 2012

Helsingfors, Finland, 2012-08-10 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 10.8.2012 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i juli 2012


Stockmannkoncernens omsättning i juli ökade med 1,2 procent och uppgick till 148,9 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning var på fjolårets nivå. I år inleddes sommarens realisationsförsäljningar tidigare i juni, vilket hade en negativ inverkan på julisiffrorna på alla marknadsområden. Omsättningen minskade med 1,4 procent i Finland. Förutom tajmningen av realisationsförsäljningen hade Hobby Halls distanshandel utmaningar i elektronikförsäljningen. Omsättningen ökade med 2,4 procent i utlandet. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 10,0 procent i varuhusen och totalt med 5,4 procent när man inkluderar Bestseller-franchisebutikerna, som kommer att stängas innan utgången av år 2012.

Modekedjornas omsättning ökade med 2,9 procent. Omsättningen minskade med 2,3 procent i Finland och ökade med 4,5 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 6,0 procent huvudsakligen tack vare den starkare svenska kronan. Beräknat i lokala valutor var omsättningen på samma nivå som året innan. Omsättningen ökade i alla länder förutom Sverige och Norge. Seppäläs omsättning minskade med 8,1 procent pga. svaga sommarrealisationskampanjer i Finland och speciellt i Ryssland. Omsättningen fortsatte att växa i Baltikum.


Omsättningen (exklusive moms) i juli
 

  7/2012 Föränd. 1-7/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 53,6 -1,4 462,8 2,8
Varuhusgruppen utlandet 29,8 2,4 226,8 16,1
Varuhusgruppen totalt 83,3 0,0 689,6 6,8
Modekedjorna Finland 15,1 -2,3 95,5 6,0
Modekedjorna utlandet 50,4 4,5 350,7 6,7
Modekedjorna totalt 65,5 2,9 446,2 6,5
Övrig verksamhet 0,0   0,3  
Finland totalt 68,7 -1,6 558,6 3,3
Utlandet totalt 80,2 3,7 577,5 10,2
Stockmann totalt 148,9 1,2 1 136,1 6,7


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka