Publicering av Stockmanns delårsrapport för januari-juni 2012

Helsingfors, Finland, 2012-08-03 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 3.8.2012 kl. 10.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2012 fredagen den 10 augusti 2012 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas den 10 augusti 2012 kl. 9.15 i F8 Tema-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters resultatutveckling.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver den 10 augusti 2012 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. den 10 augusti 2012 kl. 9.15 är tillgänglig på adressen
www.stockmanngroup.com.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast den 9 augusti 2012 per e-post
info@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX

Centrala massmedia

Tillbaka