Stockmannkoncernens omsättning i juni 2012

Helsingfors, Finland, 2012-07-10 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 10.7.2012 kl. 9.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i juni ökade med 5,6 procent och uppgick till 164,7 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 7,2 procent. Omsättningen ökade med 4,7 procent i Finland och med 13,4 procent i utlandet. Särskilt bra var prestationen i varuhusen i de baltiska länderna. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 15,0 procent i varuhusen och med 9,6 procent när man inkluderar Bestseller franchisebutiker, som kommer att stängas innan utgången av år 2012.

Modekedjornas omsättning ökade med 3,6 procent. Omsättningen var på fjolårets nivå i Finland och ökade med 4,7 procent i utlandet. Lindex omsättning i euro ökade med 6,2 procent tack vare en tillväxt på alla marknader. Seppäläs omsättning minskade med 6,5 procent på grund av svag försäljning i Finland och speciellt i Ryssland. Båda modekedjorna hade god tillväxt i de baltiska länderna. Tillväxten var fortfarande starkast för Lindex på de nya marknaderna i östra Centraleuropa och Ryssland.

Omsättningen (exklusive moms) i juni

  6/2012 Förändr. 1-6/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 63,0 4,7 409,2 3,3
Varuhusgruppen utlandet 28,0 13,4 197,0 18,4
Varuhusgruppen totalt 91,0 7,2 606,3 7,8
Modekedjorna Finland 16,2 -0,3 80,3 7,7
Modekedjorna utlandet 57,5 4,7 300,3 7,1
Modekedjorna totalt 73,7 3,6 380,6 7,2
Övrig verksamhet 0,1   0,3  
Finland totalt 79,3 3,7 489,9 4,1
Utlandet totalt 85,4 7,4 497,3 11,3
Stockmann totalt 164,7 5,6 987,2 7,6

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka