TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 16.3.2005 kl. 13.00

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 2000

Med Stockmanns optionsrätter från år 2000 har tecknats sammanlagt 4 900 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktiekapitalet höjdes med 9 800 euro på grund av teckningarna. Aktiekapitalet är efter förhöjningen 106 849 920 euro och B-aktiernas totala antal är 28 860 717 st. Aktierna är införda i handelsregistret 16.3.2005. De blir föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 17.3.2005.

Med stöd av de på Helsingfors Börs noterade A- och B-optionerna från år 2000, kan tecknas sammanlagt 1 250 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Aktier som tecknades med stöd av A-optionerna hade teckningspriset 14,95 euro per aktie och aktier som tecknades med stöd av B-optioner hade teckningspriset 15,95 euro per aktie. Teckningstiden för aktier som tecknas med stöd av optionsrätter från år 2000 upphör 1.4.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka