Teckning av Stockmannaktier med stöd av stamkundsoptioner 2008 och ökning av aktiekapitalet

Helsingfors, Finland, 2012-06-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Förändringar i aktiekapital och röster 29.6.2012 kl. 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har godkänt aktieteckningar med stöd av stamkundsoptioner 2008 under teckningstiden 2. - 31.5.2012. Sammanlagt tecknades 204 688 Stockmanns B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per aktie. Teckningsrätten användes av 5 321 Stockmanns stamkunder. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökade med 409 376 euro.

Aktiekapitalet är efter ökningen 144 091 034 euro och B-aktiernas totala antal är 41 417 954. Aktierna är införda i handelsregistret och blir föremål för handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier i dag 29.6.2012. Aktierna som tecknats med stöd av optioner medför aktieägarrättigheter fr.o.m. dagen för registreringen.

Teckningspriset var 11,28 euro minskat med den dividend per aktie efter början av bestämningsperioden för teckningspriset (1. - 28.2.2009). I år var teckningspriset 8,29 euro per aktie.

I maj 2012 var det sista möjligheten att teckna aktier med Stockmanns stamkundsoptioner 2008. Ifall aktierna inte tecknades, förföll optionerna och blev värdelösa. Förutom de nu registrerade aktierna godkänns ytterligare aktieteckningar med Stockmanns stamkundsoptioner ännu under hösten 2012.

Närmare information:
Saara Lifflander, jurist, tel. (09) 121 3227

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedia

Tillbaka