Lindex och Seppälä bildar en ny Modekedjorna-affärsenhet inom Stockmannkoncernen för att accelerera tillväxt

Helsingfors, Finland, 2012-06-15 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 15.6.2012 kl. 8.50 EET

Stockmannkoncernen förnyar sin organisationsstruktur i syfte att accelerera modekedjorna Lindex och Seppäläs tillväxt samt stärka affärsverksamheten inom prisvärt mode. Den nya Modekedjorna-affärsenheten innefattar all Lindex och Seppäläs nuvarande verksamhet och kommer att stöda deras strategiska mål att framgångsrikt expandera internationellt.

Bägge varumärkena Lindex och Seppälä kommer fortsättningsvis att utvecklas enligt sina unika identiteter, samtidigt som fokus ligger på de centrala kundgrupperna. Den nya affärsenheten tar i bruk gemensamma processer och stödfunktioner för att stärka samarbetet mellan kedjorna och för att möjliggöra en mer kostnadseffektiv affärsverksamhet. Inga materiella engångskostnader är relaterade till förändringarna.

Göran Bille har utnämnts till direktör för Modekedjorna-affärsenheten. Han fortsätter också som verkställande direktör för Lindex. Nina Laine-Haaja fortsätter som verkställande direktör för Seppälä och rapporterar till Göran Bille. Nina Laine-Haaja är också medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp under övergångsperioden fram till slutet av år 2012.

Den nya strukturen skapar klarhet i Stockmannkoncernens verksamhet som baserar sig på två typer av detaljhandel: varuhus och modebutiker. Inom den finansiella rapporteringen kommer koncernens operativa segment i fortsättningen att bestå av Varuhusgruppen (Stockmannvaruhusen, Hobby Hall, Akademiska Bokhandeln, Stockmann Beauty samt franchisebutikerna Bestseller och Zara) och Modekedjorna (Lindex och Seppälä). Den nya rapporteringsstrukturen tas i bruk i de månatliga omsättningsmeddelandena fr.o.m. juni 2012 samt i delårsrapporten för januari–juni 2012, som publiceras den 10 augusti 2012.

Lindex omsättning år 2011 uppgick till 624,1 miljoner euro och rörelsevinsten var 41,2 miljoner euro. Seppäläs omsättning uppgick till 143,8 miljoner euro och rörelsevinsten var 1,4 miljoner euro. Sammanlagt genererade modekedjorna 38 procent av Stockmannkoncernens omsättning och 55 procent av koncernens rörelsevinst år 2011. I slutet av mars 2012 hade Lindex 451 butiker i 14 länder och Seppälä 227 butiker i 6 länder.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, Stockmann, tel. +358 9 121 5801
Göran Bille, verkställande direktör, Lindex, tel. +46 31 739 5002
Nina Laine-Haaja, verkställande direktör, Seppälä, tel. +358 9 121 7280

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka