Stockmannkoncernens omsättning i maj 2012

Helsingfors, Finland, 2012-06-11 12:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.6.2012 kl. 13.15 EET

Stockmannkoncernens omsättning i maj ökade med 3,8 procent och uppgick till 164,7 miljoner euro. Försäljningen påverkades av en negativ kalendereffekt med exempelvis två försäljningsdagar färre än år 2011 i största delen av Finland och tre försäljningsdagar färre i Norge.

Varuhusgruppens omsättning var på fjolårets nivå. Omsättningen minskade med 1,6 procent i Finland och ökade med 5,7 procent i utlandet. Omsättningen i euro i Ryssland, inkluderande den klart minskande omsättningen från Bestsellerkedjan vilken stegvis kommer att avslutas innan utgången av år 2012, ökade med 5,2 procent.

Lindex omsättning ökade med 9,3 procent. Omsättningen ökade med 8,4 procent i Finland och med 9,5 procent i utlandet. Omsättningen ökade måttligt på huvudmarknaderna. En kraftig tillväxt fortsatte på de nya marknaderna i Ryssland och östra Centraleuropa.

Seppäläs omsättning ökade med 3,1 procent. Omsättningen ökade med 6,6 procent i Finland och minskade med 3,4 procent i utlandet. Omsättningen ökade klart i Baltikum men var svagare i Ryssland.


Omsättningen (exklusive moms) i maj

  5/2012 Föränd. 1-5/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 63,7 -1,6 346,2 3,1
Varuhusgruppen utlandet 25,5 5,7 169,1 19,3
Varuhusgruppen totalt 89,2 0,4 515,3 7,9
Lindex Finland 7,1 8,4 28,3 11,6
Lindex utlandet 54,9 9,5 222,6 7,5
Lindex totalt 62,0 9,3 250,9 8,0
Seppälä Finland 9,0 6,6 35,8 8,7
Seppälä utlandet 4,4 -3,4 20,2 8,3
Seppälä totalt 13,5 3,1 56,0 8,6
Övrig verksamhet 0,1   0,2  
Finland totalt 79,9 0,1 410,5 4,1
Utlandet totalt 84,8 7,5 411,9 12,1
Stockmann totalt 164,7 3,8 822,5 8,0

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka