STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.3.2005 kl. 11.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2005

Stockmannkoncernens försäljning ökade i februari med 5 procent och uppgick till 125,8 miljoner euro. Hobby Halls, varuhusgruppens och Seppäläs försäljning ökade klart. Stockmann Autos försäljning minskade pga. att det i jämförelsetalet ingår försäljningen från det till Kesko övergångna Volkswagen-Audi bilhuset i Hertonäs ända till slutet av juni. Stockmann Autos försäljning utan enheten i Hertonäs ökade med 4 procent.

Den bästa försäljningsökningen, dvs. 18 procent, uppnådde Hobby Hall. Försäljningen i hemlandet ökade med 23 procent och minskade i utlandet med 3 procent pga. avvecklandet av verksamheten i Litauen.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent och i utlandet med 37 procent. Varuhusgruppens tillväxt utomlands ökade starkt som en följd av de nya varuhusen, Zara- butikerna som öppnades i Moskva i fjol samt en stark jämförbar försäljningsökning i de baltiska varuhusen.

Seppäläs försäljning ökade med 11 procent; med 7 procent i Finland och 48 procent i utlandet. Seppäläs starka försäljningsökning utomlands beror huvudsakligen på ökningen i butiksnätet i Baltikum och Ryssland.

Försäljningen i februari samt försäljningen från början av året

februari januari-februari januari- december

20052004Ind.20052004Ind.2004
MeMe 05/04MeMe05/04Me
Varuhusgruppen52,850,5104107,2104,4103746,1
hemlandet Varuhusgruppen 15,7 11,5 137 34,8 22,5 155 192,7 utlandet Varuhusgruppen 68,4 62,0 110 142,0 126,9 112 938,8 totalt
Stockmann Auto*27,532,68464,378,482437,1
Hobby Hall17,214,012333,128,8115180,4
hemlandet
Hobby Hall utlandet3,43,5978,07,310934,0
Hobby Hall totalt20,717,511841,136,1114214,4
Seppälä hemlandet7,97,310717,818,297128,3
Seppälä utlandet1,20,81482,71,914615,4
Seppälä totalt9,18,211120,520,1102143,7
Fastigheter +0,10,10,10,10,9
övrigt
Hemlandet totalt105,4104,5101222,5229,9971 492,8
Utlandet totalt20,415,812945,531,7143242,1
Stockmann totalt*125,8120,3105268,0261,61021 735,0
* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlåtna Hertonäsbilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning i januari-februari 4 procent och koncernens försäljningsökning 9 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka