Stockmannkoncernens omsättning i april 2012

Helsingfors, Finland, 2012-05-09 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.5.2012 kl. 09:00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i april 2012

Stockmannkoncernens preliminära omsättning i april ökade med 5,7 procent och uppgick till 206,6 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 9,4 procent. Omsättningen ökade med 3,8 procent i Finland och med 21,5 procent i utlandet. Omsättningen i euro ökade med 27,1 procent i Ryssland. Omsättningsökningen backades upp av den framgångsrika Galna Dagar-kampanjen som hölls i april i alla varuhus. Kampanjens omsättning ökade med totalt 13 procent jämfört med kampanjen under våren 2011. Varuhusgruppens försäljningssiffror för april är för första gången på fem år jämförbara, eftersom det sedan år 2007 årligen skett förändringar i varuhuskedjan i Ryssland.

Lindex omsättning i euro minskade med 3,8 procent. I Finland ökade omsättningen med 3,7 procent. I utlandet minskade omsättningen med 4,7 procent på grund av en svag utveckling i Norge och speciellt i Sverige. En stark tillväxt fortsatte på de nya marknaderna i östra Centraleuropa och Ryssland.

Seppäläs omsättning ökade med 6,0 procent;
3,0 procent i Finland och 11,2 procent i utlandet. Omsättningsökningen var god både i Baltikum och i Ryssland.

Omsättningen (exklusive moms) i april

 

  4/2012 Förändr. 1-4/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 93,8 3,8 282,1 4,0
Varuhusgruppen utlandet 51,2 21,5 143,4 21,9
Varuhusgruppen totalt 144,9 9,4 425,4 9,4
Lindex Finland 5,6 3,7 21,2 12,7
Lindex utlandet 44,7 -4,7 167,4 6,7
Lindex totalt 50,3 -3,8 188,5 7,3
Seppälä Finland 6,8 3,0 26,8 9,6
Seppälä utlandet 4,4 11,2 15,8 12,3
Seppälä totalt 11,3 6,0 42,6 10,6
Övrig verksamhet 0,0   0,2  
Finland totalt 106,3 3,7 330,2 5,0
Utlandet totalt 100,3 7,8 326,5 13,2
Stockmann totalt 206,6 5,7 656,7 8,9

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 

Tillbaka