Stockmannkoncernens omsättning i mars 2012

Helsingfors, Finland, 2012-04-12 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.4.2012 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i mars ökade med 11,9 procent och uppgick till 162,2 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 9,6 procent. Omsättningen ökade med 6,3 procent i Finland och med 17,7 procent i utlandet. Omsättningen i euro ökade med 21,2 procent i Ryssland, med varuhuset i S:t Petersburg i spetsen.

Lindex omsättning i euro ökade med 17,1 procent. Den framgångsrika inledningen av Lindex vårkampanj, med Gwyneth Paltrow som modell för kollektionen, ökade omsättningstillväxten på huvudmarknaderna. Omsättningen ökade med 24,0 procent i Finland och med 16,3 procent i utlandet.

Seppäläs omsättning ökade med 7,4 procent; 9,1 procent i Finland och 4,5 procent i utlandet. Omsättningen ökade på samtliga marknadsområden.Omsättningen (exklusive moms) i mars

  3/2012 Föränd. 1-3/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 65,5 6,3 188,3 4,2
Varuhusgruppen utlandet 30,0 17,7 92,2 22,2
Varuhusgruppen totalt 95,4 9,6 280,5 9,5
Lindex Finland 6,1 24,0 15,6 16,4
Lindex utlandet 49,3 16,3 122,7 11,6
Lindex totalt 55,4 17,1 138,2 12,1
Seppälä Finland 7,2 9,1 20,0 12,1
Seppälä utlandet 4,2 4,5 11,4 12,7
Seppälä totalt 11,3 7,4 31,3 12,3
Övrig verksamhet 0,0   0,1  
Finland totalt 78,8 7,7 223,9 5,6
Utlandet totalt 83,4 16,2 226,2 15,7
Stockmann totalt 162,2 11,9 450,2 10,5


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka