Stockmannkoncernens omsättning i februari 2012

Helsingfors, Finland, 2012-03-09 09:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.3.2012 kl. 10.45 EET

Stockmannkoncernens omsättning i februari ökade med 9,5 procent och uppgick till 137,0 miljoner euro. I år hade februari en försäljningsdag fler än år 2011.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 8,8 procent. Omsättningen ökade med 3,2 procent i Finland och med 24,6 procent i utlandet. Omsättningen i euro ökade med 30,5 procent i Ryssland, där utvecklingen stöddes av den mycket goda jämförbara tillväxten i varuhuset i S:t Petersburg.

Lindex omsättning ökade med 10,6 procent; 15,4 procent i Finland och 10,0 procent i utlandet. I Sverige vände omsättningen mot tillväxt efter flera månaders svaga prestationer. En stark tillväxt fortsatte på alla övriga marknader.

Seppäläs omsättning ökade med 11,4 procent. Tillväxten var 12,0 procent i Finland och 10,1 procent i utlandet. Omsättningen ökade i samtliga verksamhetsländer.


Omsättningen (exklusive moms) i februari

  2/2012 Föränd. 1-2/2012 Förändr.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 61,7 3,2 122,8 3,1
Varuhusgruppen utlandet 26,5 24,6 62,2 24,5
Varuhusgruppen totalt 88,2 8,8 185,0 9,4
Lindex Finland 4,4 15,4 9,5 11,9
Lindex utlandet 35,6 10,0 73,4 8,6
Lindex totalt 39,9 10,6 82,9 9,0
Seppälä Finland 5,8 12,0 12,8 13,9
Seppälä utlandet 3,0 10,1 7,2 18,1
Seppälä totalt 8,7 11,4 20,0 15,3
Övrig verksamhet 0,0   0,1  
Finland totalt 71,9 4,6 145,1 4,5
Utlandet totalt 65,1 15,5 142,9 15,5
Stockmann totalt 137,0 9,5 288,0 9,7


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka