Stockmann öppnar ett ännu ståtligare varuhus i Östra centrum

Helsingfors, Finland, 2012-03-08 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Stockmann Oyj Abp, Företagsmeddelande 8.3.2012 kl. 9.00

Stockmanns varuhus får nya lokaliteter i köpcentret Östra centrum i Helsingfors. Målet är att öppna varuhuset i köpcentrets Piazza-del i slutet av år 2013, varpå Stockmann betjänar sina kunder i en helt förnyad inköpsmiljö.

Nordens största köpcentrum Östra centrum förnyas i sin helhet innan slutet av år 2014. I samband med renoveringen flyttar Stockmann till nya lokaliteter i Piazza, som är beläget i köpcentrets östra del. De nya, bättre fungerande lokaliteterna motsvarar till storleken de nuvarande, men i samband med flytten förnyas varuhuset enligt Stockmanns senaste koncept. Det nuvarande varuhuset fungerar normalt fram till att det nya varuhuset öppnas.

Stockmann öppnade sitt varuhus i Östra centrum år 1992, då köpcentrets andra fas, Bulevarden, blev färdig. Varuhuset försäljningsyta är ca 11 000 kvadratmeter och har knappa 300 anställda. Hyresvärden Wereldhave svarar för investeringarna av varuhusets ändringsarbeten.

Köpcentret förnyas fullständigt – även namnet byts

Östra centrum är Nordens största köpcentrum, som förutom Stockmannvaruhuset har över 250 butiker och tiotals restauranger och kontor. Köpcentret förnyas under de två följande åren, och renoveringsarbetena framskrider stegvis genom hela köpcentret. Trivseln i det förnyade Östra centrum förbättras även genom att effektivera övervakning, städning och parkeringsfunktioner.

Itis, som köpcentret kallas i folkmun, blir dess namn även i officiella sammanhang. I och med namnbytet förnyas köpcentrets logo och visuella uttryck.

Närmare information:
Juha Oksanen, direktör för varuhusen i Finland och Baltikum, Stockmann Oyj Abp, tel. 0500 824 225


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
informationschef

 

 

 





Tillbaka