Stockmanns bokslut och årsberättelse 2011 har publicerats

Helsingfors, Finland, 2012-02-23 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 23.2.2012 kl. 16.00 EET

Stockmanns bokslut, årsberättelse och utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för året 2011 har publicerats på bolagets webbplats
www.stockmanngroup.fi. Publikationerna finns tillgängliga som pdf-dokument på finska, svenska och engelska.

En tryckt version av årsberättelsen skickas till dem som finns på Stockmanns distributionslista. Årsberättelsen kan även beställas på bolagets webbplats.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmediaStockmann Annual Report 2011 SWE.pdf
Stockmann Corporate Governance 2011 SWE.pdf
Stockmann Financial Statements 2011 SWE.pdf


Tillbaka