Stockmannkoncernens omsättning i januari 2012

Helsingfors, Finland, 2012-02-09 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.2.2012 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i januari ökade med 9,8 procent och uppgick till 151,0 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 9,9 procent. Omsättningen ökade med 2,9 procent i Finland, där mängden realisationsvaror var mindre än året innan. Omsättningen ökade med 24,3 procent i utlandet. Den goda utvecklingen i Ryssland och Baltikum fortsatte. Starkast var tillväxten i varuhuset i S:t Petersburg.

Lindex omsättning i euro ökade med 7,5 procent; med 9,1 procent i Finland och med 7,3 procent i utlandet. Den starka tillväxten fortsatte i alla länder förutom i Sverige, där utvecklingen var på fjolårets nivå.

Seppäläs omsättning ökade med 18,7 procent. Omsättningen i Finland ökade med 15,4 procent och i utlandet med 24,4 procent. Försäljningen ökade mest i Baltikum. I år anlände varuleveranserna i tid till butikerna i samtliga länder.Omsättningen (exklusive moms) i januari
 

  1/2012 Föränd.    
  Me %    
Varuhusgruppen Finland 61,1 2,9    
Varuhusgruppen utlandet 35,7 24,3    
Varuhusgruppen totalt 96,8 9,9    
Lindex Finland 5,1 9,1    
Lindex utlandet 37,9 7,3    
Lindex totalt 42,9 7,5    
Seppälä Finland 7,0 15,4    
Seppälä utlandet 4,2 24,4    
Seppälä totalt 11,3 18,7    
Finland totalt 73,2 4,4    
Utlandet totalt 77,8 15,4    
Stockmann totalt 151,0 9,8    


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi

 


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka