Publicering av Stockmanns bokslutskommuniké 2011

Helsingfors, Finland, 2012-02-01 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 1.2.2012 kl. 11.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin bokslutskommuniké för år 2011 torsdagen 9.2.2012 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas 9.2.2012 kl. 9.15 i F8 Tema-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar bokslutet och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters resultatutveckling.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 9.2.2012 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar bokslutet. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner bokslutspresentationen, som fr.o.m. 9.2.2012 kl. 9.15 är tillgänglig på adressen
www.stockmanngroup.fi.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 8.2.2012 per e-post
info@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör

Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka