STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.2.2005 kl. 15.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2005

Stockmannkoncernens försäljning i januari uppgick till 142,2 miljoner euro och ökade med 1 procent. I Finland hade januari en försäljningsdag mindre än året innan.

Varuhusgruppen ökade sin försäljning mest, med 13 procent. Försäljningen i Finland ökade med 1 procent och i utlandet med 73 procent. Till den starka försäljningsökningen i utlandet bidrar speciellt de två nya varuhusen som öppnades under år 2004 i Moskva samt en stark jämförelsebar försäljningsökning i de baltiska varuhusen.

Hobby Halls försäljning ökade med 10 procent. Tillväxten i Finland uppgick till 7 procent och i utlandet till 19 procent trots avslutandet av verksamheten i Litauen. Speciellt online-försäljningen ökade kraftigt både i Finland och i Estland.

Stockmann Autos försäljning minskade med 20 procent. Minskningen beror i sin helhet på att Volkswagen-Audi-bilhuset övergick till Kesko 1.7.2004.

Seppäläs försäljning var 4 procent mindre än året innan. Försäljningen minskade i Finland med 9 procent och ökade i utlandet med 45 procent. Försäljningsminskningen i Finland beror på att en betydligt mindre mängd produkter blev över för realisationsförsäljningen jämfört med fjolåret samt på den kraftiga tillväxten i utlandsförsäljningen, som huvudsakligen kommer från ökningen i butiksnätet i Baltikum och Ryssland.

Försäljningen i januari

januari januari- december

20052004Ind.2004
MeMe05/04Me
  Varuhusgruppen hemlandet54,453,9101746,3
  Varuhusgruppen utlandet19,111,1173192,7
  Varuhusgruppen totalt73,665,0113939,0
  Stockmann Auto*36,845,880437,0
  Hobby Hall hemlandet15,814,8107180,4
  Hobby Hall utlandet4,63,811934,0
  Hobby Hall totalt20,418,6110214,4
  Seppälä hemlandet9,910,991128,3
  Seppälä utlandet1,51,014515,4
  Seppälä totalt11,411,996143,7
  Fastigheter + övrigt0,10,10,9
  Hemlandet totalt117,1125,4931 492,9
  Utlandet totalt25,115,9158242,1
  Stockmann totalt*142,2141,31011 735,0

* Om man från Stockmann Autos jämförelsesiffror för försäljningen eliminerar det till Kesko 1.7.2004 överlätna Volkswagen-Audi-bilhusets försäljning, är Stockmann Autos försäljningsökning 1 procent och koncernens försäljningsökning 8 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka