Stockmannkoncernens omsättning i december 2011

Helsingfors, Finland, 2012-01-11 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.1.2012 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i december ökade med 7,7 procent och uppgick till 245,6 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 6,4 procent. Omsättningen ökade med 1,4 procent i Finland och med 21,5 procent i utlandet. Den mycket goda omsättningstillväxten fortsatte i Baltikum. Omsättningen i euro ökade med 21,3 procent i Ryssland, där utvecklingen stöddes av den goda jämförbara tillväxten i S:t Petersburg, det nya varuhuset i Jekaterinburg, samt tillväxten även i varuhusen i Moskva.

Lindex omsättning i euro ökade med 10,1 procent; 18,4 procent i Finland och 9,1 procent i utlandet. Omsättningen ökade i samtliga länder i december. På Lindex huvudmarknad Sverige var tillväxten 0,7 procent i lokal valuta och utanför Sverige 21,8 procent i lokala valutor.

Seppäläs omsättning ökade med 9,1 procent; 9,5 procent i Finland och 8,1 procent i utlandet. Tillväxten var starkast i Baltikum.

Stockmannkoncernens omsättning för hela året ökade med 10,1 procent och uppgick till 2 005,2 miljoner euro, vilket är Stockmanns genom tiderna bästa omsättning. Varuhusgruppens omsättning ökade med 12,4 procent, Lindex med 7,8 procent och Seppäläs med 0,4 procent.

Stockmann publicerar sin bokslutskommuniké den 9 februari 2012 kl. 8.00. Det fullständiga bokslutet samt en elektronisk version av årsberättelsen 2011 finns tillgängliga på bolagets internetsidor vecka 8.Omsättningen (exklusive moms) i december
 

  12/2011 Föränd. 1-12/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 109,9 1,4 861,3 4,2
Varuhusgruppen utlandet 44,0 21,5 375,6 37,3
Varuhusgruppen totalt 153,9 6,4 1 236,9 12,4
Lindex Finland 8,7 18,4 70,8 5,9
Lindex utlandet 65,4 9,1 553,3 8,1
Lindex totalt 74,1 10,1 624,1 7,8
Seppälä Finland 12,5 9,5 93,6 -0,8
Seppälä utlandet 5,1 8,1 50,2 2,9
Seppälä totalt 17,6 9,1 143,8 0,4
Övrig verksamhet 0,0   0,4  
Finland totalt 131,1 3,2 1 026,1 3,9
Utlandet totalt 114,5 13,5 979,1 17,4
Stockmann totalt 245,6 7,7 2 005,2 10,1


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi

 


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka