Stockmannkoncernens omsättning i november 2011

Helsingfors, Finland, 2011-12-12 10:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.12.2011 kl. 11.15 EET

Stockmannkoncernens omsättning i november ökade med 6,6 procent och uppgick till 163,2 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 6,4 procent. Omsättningen ökade med 2,2 procent i Finland och med 18,0 procent i utlandet. Omsättningen i euro ökade med 21,2 procent i Ryssland. Stockmanns köpcentrum Nevsky Centre samt varuhuset i S:t Petersburg öppnade i november 2010, vilket förklarar utjämningen av omsättningen jämfört med tidigare månader. Omsättningen fortsatte att öka i samtliga varuhus i Ryssland och Baltikum.

Lindex omsättning ökade med 6,7 procent; 12,1 procent i Finland och 6,1 procent i utlandet. I Sverige var omsättningen i euro på fjolårets nivå. Alla övriga marknadsområden uppvisade en mycket god omsättningstillväxt.

Seppäläs omsättning ökade på alla marknadsområden, sammanlagt med 7,6 procent. Omsättningen i Finland vände till en ökning på 7,2 procent. Omsättningen i utlandet ökade med 8,4 procent.Omsättningen (exklusive moms) i november
 

  11/2011 Föränd. 1-11/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 72,6 2,2 751,4 4,6
Varuhusgruppen utlandet 30,0 18,0 331,6 39,7
Varuhusgruppen totalt 102,6 6,4 1 083,0 13,4
Lindex Finland 5,6 12,1 62,1 4,4
Lindex utlandet 44,1 6,1 488,0 8,0
Lindex totalt 49,7 6,7 550,1 7,5
Seppälä Finland 7,3 7,2 81,1 -2,3
Seppälä utlandet 3,5 8,4 45,1 2,3
Seppälä totalt 10,8 7,6 126,2 -0,7
Övrig verksamhet 0,0   0,4  
Finland totalt 85,6 3,3 895,0 4,0
Utlandet totalt 77,6 10,5 864,6 17,9
Stockmann totalt 163,2 6,6 1 759,6 10,4


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi

 


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka