Stockmanns resultatinformation år 2012

Helsingfors, Finland, 2011-12-02 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 2.12.2011 kl. 10.00

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2011 publiceras den 9 februari 2012. Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2011 publiceras vecka 8. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 10.

Stockmanns ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas den 15 mars 2012. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Delårsrapporterna för år 2012 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari - mars: den 27 april 2012
- delårsrapporten för januari - juni: den 10 augusti 2012
- delårsrapporten för januari - september: den 31 oktober 2012

Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska.

Närmare information:
Nora Malin, informationschef, tel. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka