STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUST

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.9.2004 kl. 9.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2004

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i augusti till 131,2 miljoner euro, vilket var 4 procent mindre än i augusti året innan. Minskningen av försäljningen berodde på en nedskärning av verksamheten inom bilgruppen och Hobby Hall. Både Seppäläs och varuhusgruppens försäljning ökade klart.

Den bästa försäljningsökningen uppnåddes av Seppälä, vars försäljning ökade med 18 procent. I hemlandet ökade Seppäläs försäljning med 13 procent och i utlandet med 71 procent. Till den starka försäljningsökningen utomlands bidrar för sin del det utökade antalet butiker i Lettland, den första butiken i Ryssland som öppnades våren 2004 samt en god försäljningsökning även i Estland. Varuhusgruppens försäljning ökade med 8 procent. Tillväxten i hemlandet var 1 procent och i utlandet 47 procent. Till den kraftiga försäljningsökningen utomlands bidrog de nya varuhusen som öppnades i Riga i oktober 2003 och i Moskva i april 2004, samt den andra Zara-butiken som öppnades i Moskva i juni 2004.

Bilgruppens försäljning minskade med 20 procent. Den minskade försäljningen beror helt på att försäljningen från Volkswagen-Audi-enheten i Hertonäs som överläts till Keskos VV-Auto 1.7.2004 uteblivit. Försäljningen i bilgruppens övriga enheter ökade med 5 procent. Hobby Halls försäljning minskade med 22 procent. En betydande del av denna minskning beror på att verksamheten i fyra butiker avslutats under hösten 2003 och början av år 2004, samt på en strängare kreditpolitik som har lett till en minskad försäljning i Lettland och Litauen.

Försäljningen i augusti samt försäljningen från början av året

augusti januari-augusti januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen55,054,3101442,7418,9106706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 14,7 10,0 147 108,3 76,9 141 134,4 utlandet Varuhusgruppen 69,7 64,2 108 551,0 495,8 111 841,0 totalt*
Bilgruppen32,540,580309,5327,894480,4
Hobby Hall-gruppen14,217,680107,3116,992192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 2,4 3,5 69 20,9 25,9 81 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 16,6 21,2 78 128,2 142,7 90 235,7 totalt Seppälägruppen 10,7 9,5 113 79,9 74,3 107 120,3 hemlandet Seppälägruppen 1,6 0,9 171 9,2 5,7 163 10,0 utlandet Seppälägruppen 12,3 10,4 118 89,1 80,0 111 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 0,1 0,6 0,6 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*112,5122,092940,1938,51001 500,6
Utlandet totalt18,714,4129138,4108,4128187,8
Stockmann totalt*131,2136,4961 078,51 046,91031 688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningsökning i januari-augusti utan denna eliminering var 2 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka