Stockmannkoncernens omsättning i oktober 2011

Helsingfors, Finland, 2011-11-09 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 9.11.2011 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i oktober ökade med 11,1 procent och uppgick till 217,3 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 15,1 procent. Omsättningen ökade med 4,9 procent i Finland, där Hobby Halls distansförsäljning uppvisade den starkaste tillväxten. I utlandet ökade omsättningen med 41,4 procent. Varuhusen i Ryssland forstatte sina goda prestationer och omsättningen i euro från verksamheten i Ryssland ökade med 55,4 procent. Omsättningen för Galna Dagar-kampanjen ökade i samtliga varuhus och på alla marknader med en sammalagd tillväxt på 19 procent.

Lindex omsättning i euro ökade med 3,6 procent, med 6,0 procent i Finland och med 3,4 procent i utlandet. Den svaga marknadsutvecklingen i Sverige fortsatte. På övriga marknader var omsättningstillväxten fortsatt stark.


Seppäläs omsättning minskade med 1,3 procent. Omsättningen minskade med 1,8 procent i Finland. I utlandet var omsättningen på samma nivå som året innan. Den exceptionellt varma hösten har flyttat fram försäljningen av ytterkläder på alla marknadsområden, detta gäller även koncernens övriga affärsenheter.


Omsättningen (exklusive moms) i oktober
 

  10/2011 Föränd. 1-10/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 99,9 4,9 678,8 4,9
Varuhusgruppen utlandet 52,2 41,4 301,6 42,3
Varuhusgruppen totalt 152,1 15,1 980,4 14,1
Lindex Finland 5,9 6,0 56,5 3,7
Lindex utlandet 47,7 3,4 443,9 8,2
Lindex totalt 53,6 3,6 500,3 7,6
Seppälä Finland 7,3 -1,8 73,8 -3,1
Seppälä utlandet 4,3 -0,3 41,5 1,8
Seppälä totalt 11,5 -1,3 115,4 -1,4
Övrig verksamhet 0,0   0,3  
Finland totalt 113,1 4,6 809,4 4,1
Utlandet totalt 104,2 19,3 787,0 18,7
Stockmann totalt 217,3 11,1 1 596,4 10,8


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fiSTOCKMANN Oyj Abp


Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka