Publicering av Stockmanns delårsrapport för januari-september 2011

Helsingfors, Finland, 2011-10-19 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 19.10.2011 kl. 15.00 EET

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-september 2011 onsdagen 26.10.2011 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas 26.10.2011 kl. 9.15 i F8 Easy-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.                                                     

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 26.10.2011 kl. 11.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. 26.10.2011 kl. 9.15 finns tillgänglig på konsernens internetsidor www.stockmanngroup.fi.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 25.10.2011 per e-post
juuli.bister@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä

verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka