TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER 2008 OCH ÖKNING AV AKTIEKAPITALET

Helsingfors, Finland, 2011-10-14 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKMANN Oyj Abp, Förändringar i aktiekapital och röster 14.10.2011 kl. 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har godkänt ytterligare aktieteckningar med stöd av stamkundsoptioner 2008 under teckningstiden 2.5 - 31.5.2011.  Sammanlagt tecknades 1 748 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per aktie. Teckningsrätten användes av 46 Stockmanns stamkunder. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 3 496 euro.

Aktiekapitalet är efter ökningen 143 681 658 euro och B-aktiernas totala antal är 41 213 266. Aktierna är införda i handelsregistret och blir föremål för handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier i dag 14.10.2011. Aktierna som tecknats med stöd av optioner medför aktieägarrättigheter fr.o.m. dagen för registreringen.

Teckningspriset var 11,28 euro minskat med den dividend per aktie efter början av bestämningsperioden för teckningspriset (1.2 - 28.2.2009). I år var teckningspriset 8,79 euro per aktie.

Förutom de nu registrerade teckningarna, godkändes med Stockmanns stamkundsoptioner 2008 i juni samt augusti 2011 sammanlagt 693 081 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier. Teckningsrätten användes då av 17 766 Stockmanns stamkunder. De resterande stamkundsoptionerna 2008 kan användas ytterligare under teckningstiden i maj 2012.

Närmare information:
Saara Lifflander, jurist, tel. (09) 121 3227.

www.stockmanngroup.fi

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedia

Tillbaka