Stockmannkoncernens omsättning i september 2011

Helsingfors, Finland, 2011-10-11 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.10.2011 kl. 10.30 EET

Stockmannkoncernens omsättning ökade i september med 9,3 procent och uppgick till 157,8 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 12,5 procent. Omsättningen ökade med 2,5 procent i Finland och med 44,9 procent inom den internationella verksamheten. Verksamheten i de ryska varuhusen utvecklades fortsättningsvis mycket bra, och omsättningen i euro för verksamheten i Ryssland ökade med 61,3 procent.

Lindex omättning i euro ökade med 5,1 procent; 7,1 procent i Finland och 4,8 procent i utlandet. Omsättningen ökade i samtliga länder utom i Sverige, där modehandelns totala marknadsutveckling detta år har varit klart negativ.

Seppäläs omsättning ökade med 4,7 procent. Omsättningen ökade med 4,5 procent i Finland och med 5,0 procent i utlandet. Omsättningen ökade på samtliga marknadsområden.

I oktober slog varuhusen i Finland igen nytt försäljningsrekord under Galna Dagar-kampanjen. Omsättningen ökade med 8 procent jämfört med fjolårets höstkampanj. I Ryssland och Baltikum ordnas Galna Dagar-kampanjen vecka 41.  


Omsättning (exklusive moms) i september
 

  9/2011 Föränd. 1-9/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 64,9 2,5 579,0 4,9
Varuhusgruppen utlandet 28,1 44,9 249,3 42,5
Varuhusgruppen totalt 93,1 12,5 828,3 14,0
Lindex Finland 5,9 7,1 50,5 3,4
Lindex utlandet 47,9 4,8 396,2 8,8
Lindex totalt 53,8 5,1 446,7 8,1
Seppälä Finland 7,1 4,5 66,5 -3,2
Seppälä utlandet 3,8 5,0 37,3 2,1
Seppälä totalt 10,9 4,7 103,8 -1,4
Övrig verksamhet 0,0   0,3  
Finland totalt 77,9 3,1 696,3 4,0
Utlandet totalt 79,9 16,1 682,8 18,6
Stockmann totalt 157,8 9,3 1 379,1 10,7


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka