Terhi Okkonen utnämnd till marknadsföringsdirektör för varuhusgruppen och Nina Laine-Haaja till verkställande direktör för Seppälä

Helsingfors, Finland, 2011-10-03 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Nyhet för investerare 3.10.2011 klo 12.00 EET

Seppäläs verkställande direktör, eMBA Terhi Okkonen (f. 1961) har utnämnts till marknadsföringsdirektör för Stockmanns varuhusgrupp fr.o.m. 1.3.2012 när den nuvarande marknadsföringsdirektören Maaret Kuisma går i pension. Okkonen övergår i varuhusgruppens tjänst 1.1.2012 och avgår då som medlem av koncernens ledningsgrupp. Okkonen har verkat som verkställande direktör för Seppälä sedan år 2005. Innan dess har hon arbetat inom varuhusgruppen som inköpschef, direktör för varuhuset i Östra centrum och försäljningsdirektör för varuhuset i Helsingfors centrum. Okkonen rapporterar i sin nya uppgift till varuhusgruppens direktör Maisa Romanainen.

Direktören för Seppäläs butiksverksamhet, eMBA Nina Laine-Haaja (f. 1961) har fr.o.m. 1.1.2012 utnämnts till ny verkställande direktör för Seppälä och medlem av koncernens ledningsgrupp. Hon har handhaft olika uppgifter inom Seppälä sedan år 1986 och varit medlem av modekedjans ledningsgrupp sedan 2001. Laine-Haaja rapporterar till koncernens verkställande direktör Hannu Penttilä.

Närmare information:
Terhi Okkonen, tel. (09) 121 7201
Nina Laine-Haaja, tel. (09) 121 7280


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedia

Tillbaka