STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖR ÅR 2011 UPPSKATTAS BLI MINDRE ÄN ÅRET INNAN

Helsingfors, Finland, 2011-09-30 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 30.9.2011 kl. 12.00 EET

Stockmannkoncernens resultatmål för år 2011 har varit en bättre rörelsevinst för hela året jämfört med rörelsevinsten år 2010. Bolaget konstaterade i samband med publiceringen av sin delårsrapport för perioden januari - juni att målet är utmanande på grund av den svaga resultatutvecklingen under första halvåret, och att målets uppnående förutsätter att det inte sker några betydande försvagningar inom den allmänna ekonomiska utvecklingen under slutet av året.

På grund av den europeiska skuldkrisens tillsvidare olösta problem, har prognoserna för den ekonomiska utvecklingen under slutet av året snabbt försvagats, vilket har inverkat negativt även på konsumenternas förtroende. Stockmann uppskattar fortsättningsvis att bolagets omsättning och rörelsevinst utvecklas i en positiv riktning under årets sista kvartal, vilket är avgörande beträffande resultatutvecklingen för hela året.

Under rådande förhållanden uppskattar Stockmann dock att koncernens rörelsevinst för hela året 2011 blir mindre än rörelsevinsten för år 2010.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedia

 

 

Tillbaka