STOCKMANNS KAPITALMARKNADSDAG 2011: ÖVERSIKT ÖVER STRATEGIN OCH AFFÄRSVERKSAMHETERNA

Helsingfors, Finland, 2011-09-07 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 7.9.2011 kl. 10:30 EET

Stockmannkoncernen presenterar i dag, den 7 september 2011, koncernens strategi och ger uppdaterad information om affärsverksamheten på sin kapitalmarknadsdag i S:t Petersburg, Ryssland.

Stockmann har investerat kraftigt i att förbättra sin konkurrenskraft under de senaste fem åren. År 2007 förvärvade bolaget modekedjan Lindex. Två stora byggnadsprojekt genomfördes under åren 2006 - 2010: utvidgningen och förnyelsen av varuhuset i Helsingfors centrum samt byggandet av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg vilket möjliggjordes efter förvärvet av en tomt i stadens centrum år 2006.

Under den följande strategiperioden 2012 - 2016 ligger Stockmannkoncernens fokus på att dra full nytta av sina senaste års stora investeringar. Varuhusgruppen koncentrerar sig på att förbättra sin lönsamhet och att fortsätta stärka Stockmann-varumärkets position som det ledande varuhuset inom alla verksamhetsländer. Modekedjorna Lindex och Seppälä fortsätter att förbättra sina marknadsställningar och expanderar i huvudsak inom nuvarande verksamhetsländer.

Målet är att rörelsevinsten för Ryssland är positiv år 2012

Stockmann har verkat i Ryssland sedan år 1989 då de första butikerna öppnades i Moskva. I dag har Stockmann sju varuhus, ett köpcentrum och 83 modebutiker i Ryssland, och 16 procent av koncernens omsättning under det andra kvartalet år 2011 härrörde från detta marknadsområde. På grund av det betydande investeringsprogrammet, den oförutsedda nedläggningen av varuhuset Smolenskaya i Moskva samt den finansiella krisen år 2008 - 2009 har Stockmanns verksamhet i Ryssland varit förlustbringande sedan år 2007 och kommer att vara förlustbringande under hela år 2011. Målet för år 2012 är att hela årets rörelsevinst i Ryssland är positiv. Verksamheten i Ryssland står fortsättningsvis i fokus för koncernen.

Investeringarna under åren 2012 - 2014 mindre än nedskrivningarna

Stockmannkoncernens totala investeringar under år 2011 uppskattas uppgå till ca 70 miljoner euro, vilket är mindre de uppskattade nedskrivningarna för hela året. Under de följande åren uppskattas investeringarna vara mindre än nivån år 2011 och uppgå till ca 50 - 60 miljoner euro årligen. Under samma period uppskattas nedskrivningarna uppgå till ca 70 - 75 miljoner euro årligen. Koncernen fäster i allt högre grad uppmärksamhet på kapitalanvändning, inventarier och kostnader.

De närmaste årens planerade investeringsprojekt är de redan tidigare publicerade utvidgningarna och förnyelserna av varuhusen i Hagalund och Tammerfors. Stockmann ser också möjligheter för utvidgning av några av sina övriga varuhus. Expansionen av koncernens modekedjor Lindex och Seppälä fortgår. Uppskattningsvis öppnas ca 15 - 20 nya butiker årligen under år 2012 - 2013.

Franchiseavtalet med Bestseller upphör senast den 31 december 2012

Stockmann och Bestseller A/S har överenskommit om att avsluta franchisesamarbetet i Ryssland senast den 31 december 2012. Avvecklandet av Bestseller-franchiseverksamheten uppskattas inte ha väsentlig inverkan på Stockmannkoncernens rörelsevinst, och detta möjliggör att Stockmanns varuhusgrupp kan fokusera på sin kärnverksamhet. Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland har varit förlustbringande varje år sedan inledandet år 2005.

Stockmann har för närvarande 20 Bestsellerbutiker i Ryssland. Bestseller övertar ansvaret för verksamheten i Ryssland i och med att franchiseavtalet tar slut. Stockmann fortsätter sitt långvariga samarbete med Bestseller i sina varuhus.

Utsikterna för resten av år 2011 oförändrade

Stockmannkoncernens utsikter för år 2011 förblir oförändrade men att uppnå det utmanande målet förutsätter att det inte sker några betydande försvagningar inom den allmänna ekonomiska utvecklingen under slutet av året. Stockmannkoncernen uppskattar att omsättningen fortsätter att öka under slutet av året. Rörelsevinsten under slutet av år 2011 och i synnerhet det sista kvartalet uppskattas vara bättre än året innan. Koncernens mål är att rörelsevinsten för hela året är bättre än året innan.

Kapitalmarknadsdagens material
Kapitalmarknadsdagens presentationsmaterial finns tillgängligt den 7 september omkring 11.00 EET på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi. Materialet är på engelska.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution
NASDAQ OMX
Centrala media

Tillbaka