STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA OMSÄTTNING I AUGUSTI 2011

Helsingfors, Finland, 2011-09-07 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 7.9.2011 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens preliminära omsättning i augusti ökade med 10,8 procent och uppgick till 156,6 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 11,4 procent. Omsättningen ökade med 4,4 procent i Finland och med 33,5 procent i utlandet. Tillväxten fortsatte starkast i Ryssland, där omsättningen ökade med 45 procent trots att rubelns försvagning minskade på omsättningen i euro.

Lindex försäljning utvecklades bra i bolagets samtliga verksamhetsländer. Omsättningen i euro ökade med 10,9 procent; med 7,5 procent i Finland och med 11,4 procent i utlandet.

Seppäläs omsättning ökade med 3,2 procent. Tillväxten i Finland var 4,2 procent. I utlandet ökade omsättningen med 1,8 procent och uppvisade en god tillväxt i Baltikum.

Stockmann publicerar sin omsättning i augusti som preliminära siffror pga. bolagets kapitalmarknadsdag som hålls i dag. Det är inte några väsentliga skillnader mellan de preliminära och slutliga omsättningssiffrorna.Preliminär omsättning (exklusive moms) i augusti

  8/2011 Föränd. 1-8/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 63,8 4,4 514,1 5,3
Varuhusgruppen utlandet 25,7 33,5 221,1 42,1
Varuhusgruppen totalt 89,5 11,4 735,3 14,2
Lindex Finland 6,3 7,5 44,6 2,9
Lindex utlandet 48,1 11,4 348,3 9,3
Lindex totalt 54,4 10,9 392,9 8,6
Seppälä Finland 7,7 4,2 59,5 -4,1
Seppälä utlandet 4,9 1,8 33,5 1,8
Seppälä totalt 12,6 3,2 92,9 -2,0
Övrig verksamhet 0,0   0,2  
Finland totalt 77,9 5,1 618,5 4,1
Utlandet totalt 78,7 17,0 602,9 18,9
Stockmann totalt 156,6 10,8 1 221,3 10,9


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka