STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH ÅR 2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 11.1.2005 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH ÅR 2004

Stockmannkoncernens försäljning ökade i december med 6 procent och uppgick till 191,5 miljoner euro. Den största tillväxten genererades i varuhusgruppen, vars försäljning ökade med 13 procent.

Varuhusgruppens försäljningsökning i hemlandet var 6 procent och i utlandet 49 procent. Bidragande orsaker till den starka försäljningsökningen i utlandet var de nya varuhusen som öppnades i Moskva i april och i medlet av december, två nya Zara-butiker samt en mycket stark jämförelsebar försäljningsökning i Rigavaruhuset i Lettland.

Seppäläs försäljning ökade med 8 procent. Ökningen i hemlandet var 6 procent och i utlandet 37 procent. Den goda försäljningsutvecklingen i Estland och Lettland samt de nya butikerna i Ryssland bidrar till den kraftiga försäljningsökningen i utlandet.

Hobby Halls försäljning ökade med 4 procent. December var den andra månaden under år 2004 då Hobby Halls försäljning ökade jämfört med året innan, trots att butiksnätet reducerats. Försäljningen ökade med 9 procent i Finland och minskade med 33 procent i utlandet.

Bilgruppens försäljning minskade med 17 procent. Minskningen beror helt på att Volkswagen-Audi-bilhuset i Hertonäs övergick till Kesko fr.o.m. 1.7.2004. Bilgruppens jämförbara försäljning ökade med 12 procent.

Koncernens preliminära försäljning för hela året uppgick till 1 735 miljoner euro och ökade med 3 pocent. Den jämförbara försäljningsökningen var ca 4 procent. Den utländska försäljningens andel av koncernens totala försäljning steg till 14 procent. De slutliga försäljningssiffrorna för år 2004 publiceras i samband med bokslutet 15.2.2005.

Försäljningen i december samt försäljningen från början av året

december januari-december januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen96,390,5106746,3706,7106706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 26,2 17,6 149 192,7 134,4 143 134,4 utlandet Varuhusgruppen 122,5 108,0 113 939,0 841,0 112 841,0 totalt*
Bilgruppen30,937,183437,0480,491480,4
Hobby Hall-gruppen17,115,7109180,4192,394192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 1,6 2,4 67 34,0 43,5 78 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 18,8 18,1 104 214,4 235,7 91 235,7 totalt Seppälägruppen 17,5 16,6 106 128,3 120,3 107 120,3 hemlandet Seppälägruppen 1,9 1,3 137 15,4 10,0 154 10,0 utlandet Seppälägruppen 19,4 17,9 108 143,7 130,3 110 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*161,8159,91011 492,91 500,6991 500,6
Utlandet totalt29,721,3139242,1187,8129187,8
Stockmann totalt*191,5181,21061 735,01 688,41031 688,4
*) Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningsökning i januari-december utan denna eliminering var 2 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka