TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER 2008 OCH ÖKNING AV AKTIEKAPITALET

Helsingfors, Finland, 2011-08-26 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKMANN Oyj Abp, Corporate Action 26.8.2011 kl. 9.45 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har godkänt ytterligare aktieteckningar med stöd av stamkundsoptioner 2008 under teckningstiden 2.5 - 31.5.2011. Sammanlagt tecknades 10 424 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per aktie. Teckningsrätten användes av 256 Stockmanns stamkunder. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 20 848 euro.

Aktiekapitalet är efter ökningen 143 678 162 euro och B-aktiernas totala antal är 41 211 518. Aktierna är införda i handelsregistret och blir föremål för handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier i dag 26.8.2011. Aktierna som tecknats med stöd av optioner medför aktieägarrättigheter fr.o.m. dagen för registreringen.

Teckningspriset var 11,28 euro minskat med den dividend per aktie efter början av bestämningsperioden för teckningspriset (1.2 - 28.2.2009). I år var teckningspriset 8,79 euro per aktie.

Förutom de nu registrerade teckningarna, godkändes med Stockmanns stamkundsoptioner 2008 i juni 2011 sammanlagt 682 657 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier. Teckningsrätten användes av 17 510 Stockmanns stamkunder. De resterande stamkundsoptionerna 2008 kan användas ytterligare under teckningstiden i maj 2012.

Närmare information: Saara Lifflander, jurist, tel. (09) 121 3227.


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedia

Tillbaka