STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JULI 2011

Helsingfors, Finland, 2011-08-10 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 10.8.2011 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i juli ökade med 8,6 procent och uppgick till 147,1 miljoner euro. Omsättningen ökade med 1,8 procent i Finland och med 15,5 procent i utlandet. En del av den svaga försäljningsutvecklingen på den nordiska marknaden beror på en kalendereffekt; juli år 2011 hade fem söndagar jämfört med fyra söndagar i juli år 2010.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 15,5 procent. Omsättningen ökade med 3,8 procent i Finland och med 46,3 procent i utlandet. De ryska och baltiska varuhusens verksamhet uppvisade en god utveckling. I Ryssland ökade försäljningen i euro med 58,5 procent.

Lindex omsättning i euro ökade med 0,9 procent. Omsättningen minskade med 5,4 procent i Finland men ökade med 1,9 procent i utlandet. Den goda utvecklingen i Ryssland fortsatte.

Seppäläs omsättning var på samma nivå som året innan. Omsättningen minskade med 4,1 procent i Finland. Omsättningen ökade med 8,4 procent i utlandet och utvecklades bra såväl i Ryssland som i Baltikum.

Omsättningen (exklusive moms) i juli


  7/2011 Föränd. 1-7/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 54,3 3,8 450,4 5,4
Varuhusgruppen utlandet 29,1 46,3 195,4 43,4
Varuhusgruppen totalt 83,4 15,5 645,8 14,6
Lindex Finland 6,3 -5,4 38,3 2,2
Lindex utlandet 43,3 1,9 300,2 9,0
Lindex totalt 49,6 0,9 338,5 8,2
Seppälä Finland 9,2 -4,1 51,7 -5,2
Seppälä utlandet 4,9 8,4 28,6 1,8
Seppälä totalt 14,1 -0,1 80,3 -2,8
Övrig verksamhet 0,0   0,2  
Finland totalt 69,8 1,8 540,6 4,0
Utlandet totalt 77,3 15,5 524,2 19,2
Stockmann totalt 147,1 8,6 1 064,8 11,0


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi

 
STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka