STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JUNI 2011

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.7.2011 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i juni ökade med 13,5 procent och uppgick till 156,0 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 17,8 procent. Omsättningen ökade med 6,9 procent i Finland och med 56,9 i utlandet. Varuhusen i Ryssland presterade väl. Omsättningen i euro ökade med 78,7 procent i Ryssland.

Lindex omsättning i euro ökade med 8,1 procent. Omsättningen ökade med 10,6 procent i Finland och med 7,8 procent i utlandet. Omsättningstillväxten var fortfarande kraftigast i Ryssland.

Seppäläs omsättning ökade med 11,9 procent. I Finland vände omsättningen och den ökade med 10,2 procent. I utlandet ökade omsättningen med 15,5 procent särskilt tack vare den goda utvecklingen i Baltikum.
 

Omsättningen (exklusive moms) i juni 

  6/2011 Föränd. 1-6/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 60,2 6,9 396,1 5,6
Varuhusgruppen utlandet 24,6 56,9 166,3 42,9
Varuhusgruppen totalt 84,9 17,8 562,4 14,4
Lindex Finland 6,7 10,6 32,1 3,8
Lindex utlandet 49,9 7,8 256,8 10,3
Lindex totalt 56,5 8,1 288,9 9,6
Seppälä Finland 9,6 10,2 42,5 -5,4
Seppälä utlandet 5,0 15,5 23,7 0,5
Seppälä totalt 14,6 11,9 66,2 -3,4
Övrig verksamhet 0,0   0,2  
Finland totalt 76,5 7,6 470,8 4,3
Utlandet totalt 79,5 19,9 446,9 19,9
Stockmann totalt 156,0 13,5 917,7 11,4

Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Nora Malin, informationschef, tel.
(09) 121 3558

www.stockmanngroup.fi
 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka