TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER 2008 OCH ÖKNING AV AKTIEKAPITALET

Helsingfors, Finland, 2011-06-30 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 30.6.2011 kl. 9.45 EET

Under teckningstiden 2.5.2011 - 31.5.2011 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner 2008 sammanlagt 682 657 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningsrätten användes av 17 510 Stockmanns stamkunder. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 1 365 314 euro.

Aktiekapitalet är efter ökningen 143 657 314 euro och B-aktiernas totala antal är 41 201 094. Aktierna är införda i handelsregistret och blir föremål för handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier i dag 30.6.2011. Aktierna som tecknats med stöd av optioner medför aktieägarrättigheter fr.o.m. dagen för registreringen. Villkoren för optionsprogrammet och tilläggsuppgifter finns tillgängliga på bolagets nätsidor www.stockmanngroup.fi.

Teckningspriset var 11,28 euro minskat med den dividend per aktie efter början av bestämningsperioden för teckningspriset (1.2 - 28.2.2009). I år var teckningspriset 8,79 euro per styck. De resterande stamkundsoptionerna 2008 kan användas ytterligare under teckningstiden i maj 2012.

Närmare information: Saara Lifflander, jurist, tel. (09) 121 3227.
 

www.stockmanngroup.fi

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör
 

DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedia

Tillbaka