11 650 STOCKMANN A-AKTIER OMVANDLADE TILL B-AKTIER

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 21.12.2004 kl. 13.30

11 650 STOCKMANN A-AKTIER OMVANDLADE TILL B-AKTIER

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har vid sitt möte 15.11.2004 godkänt en aktieägares anmodan om omvandling av 11 650 A-aktier till B-aktier enligt den 3:e paragrafen i Stockmanns bolagsordning. Aktieomvandlingarna infördes i handelsregistret 21.12.2004. De omvandlade aktierna blir föremål för offentlig handel tillsammans med gamla aktier från och med 22.12.2004.

Aktiekapitalet i Stockmann Oyj Abp fördelar sig i A- och B-aktier. En aktie i serie A berättigar till tio röster medan en aktie i serie B berättigar till en röst. Det nominella värdet för aktierna i de båda aktieserierna är 2,00 euro och aktierna har rätt till samma utdelning.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka