STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I MAJ 2011

Helsingfors, Finland, 2011-06-13 09:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.6.2011 kl. 10.45 EET

Stockmannkoncernens omsättning i maj ökade med 12,1 procent och uppgick till 158,6 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 15,1 procent. Omsättningen ökade med 8,1 procent i Finland, stöttad av en god utveckling inom distanshandelsförsäljningen. Omsättningen ökade med 39,4 procent i utlandet. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 53,3 procent.

Lindex omsättning i euro ökade med 11,4 procent. Omsättningen ökade med 0,9 procent i Finland och med 12,9 procent i utlandet. Omsättningstillväxten var starkast i Ryssland.

Seppäläs omsättning minskade med 2,7 procent. Omsättningen minskade med 8,0 procent i Finland. Omsättningen ökade med 8,8 procent i utlandet, med den kraftigaste tillväxten i Ryssland.

Omsättningen (exklusive moms) i maj

  5/2011 Föränd. 1-5/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 64,7 8,1 335,8 5,4
Varuhusgruppen utlandet 24,1 39,4 141,7 40,7
Varuhusgruppen totalt 88,8 15,1 477,5 13,8
Lindex Finland 6,6 0,9 25,4 2,1
Lindex utlandet 50,1 12,9 207,0 10,9
Lindex totalt 56,7 11,4 232,4 9,9
Seppälä Finland 8,5 -8,0 32,9 -9,2
Seppälä utlandet 4,6 8,8 18,7 -2,8
Seppälä totalt 13,1 -2,7 51,6 -7,0
Övrig verksamhet 0,0   0,1  
Finland totalt 79,8 5,5 394,3 3,7
Utlandet totalt 78,9 19,6 367,4 19,8
Stockmann totalt 158,6 12,1 761,6 10,9


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi

 


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka