STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I APRIL 2011

Helsingfors, Finland, 2011-05-10 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 10.5.2011 kl. 9.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i april ökade med 13,3 procent och uppgick till 195,4 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 13,8 procent. Omsättningen ökade med 2,9 procent i Finland och med 47,2 procent i utlandet där den goda utvecklingen fortsatte såväl i Ryssland som i Baltikum. Galna Dagar-kampanjen slog nya försäljningsrekord på alla marknader. Varuhuset i S:t Petersburg, där kampanjen hölls för första gången, bidrog speciellt till tillväxten. Det nya varuhuset i Jekaterinburg var verksamt den första hela månaden.

Lindex omsättning i euro ökade med 16,7 procent. Omsättningen ökade med 9,2 procent i Finland och med 17,7 procent i utlandet. Omsättningstillväxten var kraftig på samtliga marknader pga. en bättre marknadsutveckling samt en lyckad lansering av kollektionen Styled by Rachel Zoe.

Seppäläs omsättning minskade med 5,2 procent. Minskningen var 8,9 i Finland, men försäljningen förbättrades mot slutet av månaden. I utlandet vände omsättningen mot tillväxt och ökade sammanlagt med 1,6 procent.


Omsättningen (exklusive moms) i april

  4/2011 Föränd. 1-4/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 90,4 2,9 271,1 4,7
Varuhusgruppen utlandet 42,1 47,2 117,6 40,9
Varuhusgruppen totalt 132,5 13,8 388,7 13,5
Lindex Finland 5,4 9,2 18,8 2,6
Lindex utlandet 46,9 17,7 156,9 10,3
Lindex totalt 52,3 16,7 175,6 9,4
Seppälä Finland 6,6 -8,9 24,4 -9,6
Seppälä utlandet 4,0 1,6 14,1 -6,1
Seppälä totalt 10,6 -5,2 38,5 -8,4
Övrig verksamhet 0,0   0,1  
Finland totalt 102,4 2,4 314,5 3,3
Utlandet totalt 93,0 28,5 288,5 19,9
Stockmann totalt 195,4 13,3 603,0 10,6


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka