STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2005

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 8.12.2004 kl. 14.30

STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2005

Stockmanns bokslutskommunike för år 2004 publiceras 15.2.2005. Årsberättelsen utkommer vecka 10. Ett börsmeddelande om bolagsstämman ges 29.3.2005.

Delårsrapporten för de tre första månaderna år 2005 publiceras 21.4.2005. Delårsrapporten för sex månader publiceras 11.8.2005, och för nio månader 26.10.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka