STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 8.12.2004 kl. 8.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2004

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 2 procent i november och uppgick till 152,3 miljoner euro. Varuhusgruppens och Seppäläs försäljning ökade klart, medan reduceringar i bilgruppens och Hobby Halls verksamheter minskade gruppernas försäljning jämfört med fjolåret. Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent. Gruppens försäljning ökade med 5 procent i hemlandet och med 30 procent i utlandet. Det i april öppnade nya varuhuset i Moskva, den på våren öppnade nya Zara-butiken samt den goda försäljningsutvecklingen i varuhusen i Baltikum bidrar till den kraftiga försäljningstillväxten i utlandet. Seppäläs försäljning ökade med 14 procent. Försäljningen ökade med 10 procent i hemlandet och med 50 procent i utlandet. Den goda försäljningsutvecklingen i Estland och Lettland samt de två butiker som öppnats i Ryssland bidrar till Seppäläs kraftiga försäljningstillväxt i utlandet. Bilgruppens försäljning minskade med 9 procent. Minskningen beror helt på att VW-Audi-bilhuset i Hertonäs övergick till Kesko fr.o.m. 1.7.2004. Bilgruppens jämförbara försäljning ökade med 12 procent. Hobby Halls försäljning minskade med 8 procent. Minskningen beror på att tre butiker stängts samt på den svaga försäljningsutvecklingen i Lettland och Litauen.

Försäljningen i november samt försäljningen från början av året

november januari-november januari- december

20042003Ind.20042003Ind.2003
MeMe 04/03MeMe04/03Me
Varuhusgruppen62,859,8105650,0616,2105706,7
hemlandet* Varuhusgruppen 17,6 13,5 130 166,5 116,8 143 134,4 utlandet Varuhusgruppen 80,3 73,3 110 816,5 733,0 111 841,0 totalt*
Bilgruppen31,835,191406,1443,392480,4
Hobby Hall-gruppen24,025,794163,3176,692192,3
hemlandet Hobby Hall-gruppen 4,4 5,1 86 32,4 41,1 79 43,5 utlandet Hobby Hall-gruppen 28,4 30,8 92 195,7 217,7 90 235,7 totalt Seppälägruppen 10,3 9,3 110 110,8 103,8 107 120,3 hemlandet Seppälägruppen 1,4 0,9 150 13,5 8,6 157 10,0 utlandet Seppälägruppen 11,6 10,2 114 124,3 112,4 111 130,3 totalt Fastigheter + 0,1 0,1 0,8 0,8 0,9 övrigt
Hemlandet totalt*128,9130,0991 331,11 340,7991 500,6
Utlandet totalt23,319,6119212,4166,5128187,8
Stockmann totalt*152,3149,61021 543,51 507,21021 688,4
* Från försäljningen 2003 har eliminerats försäljningen av förmedlings- verksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i maj, för hela årets del 10,2 miljoner euro. Koncernens försäljningsökning i januari-november utan denna eliminering var 2 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka