STOCKMANNKONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖR ÅRETS FÖRSTA KVARTAL KLART LÄGRE ÄN ÅR 2010 - UTSIKTERNA FÖR HELA ÅRET OFÖRÄNDRADE

Galna Dagar-kampanjen i april uppnådde nytt försäljningsrekord

Helsingfors, Finland, 2011-04-20 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 20.4.2011 kl. 8.30 EET 

Stockmanns rörelsevinst för första kvartalet är karakteristiskt negativ på grund av säsongfluktuation. År 2011 har den svaga marknadsutvecklingen, speciellt inom det prisvärda modesegmentet där Stockmannkoncernens modekedjor Lindex och Seppälä är verksamma, genererat lägre försäljningsvolymer än vad som beräknades för det första kvartalet.

En mindre omsättning än beräknat täckte inte de ökade kostnaderna och nedskrivningen kopplade till expansionen. Ökade inköpspriser samt åtgärder för att få fart på försäljningen påverkade också negativt modekedjornas relativa bruttomarginal. Som ett resultat av detta kommer Stockmanns rörelsevinst för första kvartalet att vara lägre än motsvarande period år 2010. Rörelseresultatet för kvartalet kommer att vara ca -30 miljoner euro och kommer att minska inom samtliga affärsenheter.

Stockmann uppskattade tidigare, i sin bokslutskommuniké den 10 februari 2011, att rörelseresultatet för årets första kvartal kommer att uppvisa förlust pga. normal säsongfluktuation på marknaden.

Utsikterna för hela året förblir oförändrade. Stockmann bedömer att omsättningen fortsättningsvis ökar år 2011. Räkenskapsperiodens rörelsevinst uppskattas vara bättre än året innan.

Stockmanns varuhusgrupps Galna Dagar-kampanj, som har en betydelsefull inverkan på andra kvartalets resultat, lyckades mycket väl i alla länder. Kampanjen uppnådde igen försäljningsrekord med en omsättningstillväxt på totalt 18 procent. Omsättningen ökade med 5 procent i Finland, med 18 procent i Baltikum och med 70 procent i Ryssland.

Stockmann ser möjligheter till en vinstökning speciellt under årets två sista kvartal. År 2010 uppnådde koncernen en klar vinstökning under årets första kvartal.

Stockmann publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2011 den 28 april 2011.


Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka