STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I MARS 2011

Helsingfors, Finland, 2011-04-11 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.4.2011 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i mars ökade med 9,5 procent och uppgick till 144,9 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 13,2 procent. Omsättningen ökade med 6,1 procent i Finland. Omsättningen ökade med 34,8 procent i utlandet, med en fortsatt solid tillväxt i de baltiska varuhusen och en tillväxt på 44 procent i Ryssland, mest tack vare det nya varuhuset i S:t Petersburg. Ett nytt varuhus öppnades i Jekaterinburg i Ryssland den 30 mars 2011.

Lindex omsättning i euro ökade med 7,0 procent. Omsättningen ökade med 2,3 procent i Finland och med 7,6 procent i utlandet. Tillväxten fortsatte starkast på de nya marknaderna i Tjeckien, Slovakien och Ryssland. Den starka svenska kronan ökade också omsättningen i euro.

Seppäläs omsättning minskade med 5,3 procent. Omsättningen minskade med 5,6 procent i Finland och med 4,9 procent i utlandet.


Omsättningen (exklusive moms) i mars
 

  3/2011 Föränd. 1-3/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 61,6 6,1 180,8 5,6
Varuhusgruppen utlandet 25,4 34,8 75,4 37,7
Varuhusgruppen totalt 87,1 13,2 256,2 13,4
Lindex Finland 4,9 2,3 13,4 0,1
Lindex utlandet 42,3 7,6 109,9 7,5
Lindex totalt 47,3 7,0 123,3 6,6
Seppälä Finland 6,6 -5,6 17,8 -9,9
Seppälä utlandet 4,0 -4,9 10,1 -8,8
Seppälä totalt 10,6 -5,3 27,9 -9,5
Övrig verksamhet 0,0   0,1  
Finland totalt 73,1 4,5 212,0 3,7
Utlandet totalt 71,8 15,0 195,5 16,2
Stockmann totalt 144,9 9,5 407,5 9,4


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

 
STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka