STOCKMANNS GALNA DAGAR FYLLER 25 ÅR

Kampanjen sprids denna vår till S:t Petersburg

Helsingfors, Finland, 2011-04-06 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Företagsmeddelande 6.4.2011

Stockmannvaruhusens Galna Dagar som inleds i dag firas redan för 50:e gången. Den finländska detaljhandelns mest kända försäljningskampanj samlar varje gång hundratusentals kunder för att göra galet förmånliga märkesinköp. Försäljningen från Galna Dagars första kampanjdag överstiger t.o.m. försäljningen från Stockmanns bästa julhandelsdag.

Galna Dagar ordnades i Stockmannvaruhusen första gången i april år 1986. Kampanjens idé har redan från början varit att erbjuda märkesprodukter klart förmånligare än marknadspriserna. Produkterna skaffas i stora partier enkom för Galna Dagar.

På basen av det första årets goda resultat ordnades Galna Dagar år 1987 två gånger, i april och oktober. Den gula kampanjfärgen etablerades samma år, och kampanjens symbol, det gula spöket, visade sig första gången hösten 1987. I samband med att söndagsöppethållningen frigjordes år 2010, förlängdes kampanjen från ursprungliga fyra dagar till att omfatta fem dagar.

Förutom i Finland har Galna Dagar framgångsrikt laserats också i Stockmanns varuhus i Ryssland, Estland och Lettland. I Tallinnvaruhuset ordnades kampanjen första gången på hösten år 1997. Denna vår ordnas Galna Dagar för 11:e gången i Moskva. I det nya Stockmannvaruhuset i S:t Petersburg är det premiär för kampanjen. Galna Dagar ordnas i år för första gången även i Stockmann Beauty-kosmetikbutikerna runt om i Finland.

Galna Dagar i Finland 6–10.4.2011, i Ryssland och Baltikum 13–17.4.2011.

Närmare information:
Maaret Kuisma, varuhusgruppens marknadsföringsdirektör, tel. (09) 121 5820

Galna Dagar i Finland: www.galnadagar.com
Galna Dagar i Ryssland: www.crazydays.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
informationschef, tel. (09) 121 3558


DISTRIBUTION
Centrala massmedia

Tillbaka