STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I FEBRUARI 2011

Helsingfors, Finland, 2011-03-11 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 11.3.2011 kl. 9.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i februari ökade med 8,6 procent och uppgick till 125,1 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 11,5 procent. Omsättningen ökade med 4,4 procent i Finland och med 37,9 procent i utlandet. Omsättningen ökade på samtliga marknader. I Ryssland ökade omsättningen i euro med 53,9 procent, speciellt tack vare försäljningen från det nya varuhuset som öppnats i S:t Petersburg. I varuhusen i Baltikum fortsatte den positiva försäljningsutvecklingen.

Lindex omsättning i euro ökade med 6,5 procent. Omsättningen minskade med 3,4 procent i Finland, men ökade med 7,8 procent i utlandet. Den kraftigaste tillväxten återfanns igen på de nya marknaderna Ryssland, Tjeckien och Slovakien.

Seppäläs omsättning minskade med 8,0 procent. Omsättningen minskade med 6,8 procent i Finland och med 10,1 procent i utlandet. Leveranserna av årets första modekollektioner till Ryssland försenades.

 
Omsättningen (exklusive moms) i februari

  2/2011 Föränd. 1-2/2011 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 59,8 4,4 119,2 5,4
Varuhusgruppen utlandet 21,3 37,9 50,0 39,2
Varuhusgruppen totalt 81,1 11,5 169,2 13,5
Lindex Finland 3,8 -3,4 8,4 -1,1
Lindex utlandet 32,3 7,8 67,6 7,4
Lindex totalt 36,1 6,5 76,1 6,4
Seppälä Finland 5,2 -6,8 11,2 -12,2
Seppälä utlandet 2,7 -10,1 6,1 -11,2
Seppälä totalt 7,9 -8,0 17,3 -11,9
Övrig verksamhet 0,0   0,1  
Finland totalt 68,8 3,0 138,9 3,3
Utlandet totalt 56,3 16,3 123,7 17,0
Stockmann totalt 125,1 8,6 262,6 9,3


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

 
STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka