STOCKMANNS BOKSLUT OCH ÅRSBERÄTTELSE 2010 HAR PUBLICERATS

Helsingfors, Finland, 2011-03-01 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 1.3.2011 kl. 16.00 EET  

Stockmanns bokslut, årsberättelse och utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för året 2010 har publicerats på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi. Publikationerna finns tillgängliga som pdf-dokument på finska, svenska och engelska.

En tryckt version av årsberättelsen skickas till dem som finns på Stockmanns distributionslista. Årsberättelsen kan även beställas på bolagets internetsidor.

 
STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmediaStockmann_AR2010_swe.pdf
Stockmann_CG2010_swe.pdf
Stockmann_FS2010_swe.pdf


Tillbaka