STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JANUARI 2011

Helsingfors, Finland, 2011-02-10 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 10.2.2011 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i januari ökade med 10,0 procent och uppgick till 137,5 miljoner euro.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 15,4 procent. Omsättningen ökade med 6,4 procent i Finland och med 40,1 procent i utlandet. Omsättningen ökade på samtliga marknader. Tillväxten var kraftigast i Ryssland, där omsättningen i euro ökade med 56,8 procent, och speciellt det nya Stockmannvaruhuset i köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg påskyndade tillväxten.

Lindex omsättning i euro ökade med 6,3 procent. Omsättningen var på fjolårets nivå i Finland, men ökade med 7,1 procent i utlandet. Omsättningen öakde mest på de nya marknaderna i Ryssland, Tjeckien och Slovakien.

Seppäläs omsättning minskade med 14,9 procent. Omsättningen minskade med 16,3 procent i Finland och med 12,1 procent i utlandet. En större andel av realisationsprodukterna jämfört med året innan såldes redan i december år 2010. Butikerna i Ryssland led av sena leveranser av nya produkter pga. problem på inköpsmarknaden i Fjärran Östern.

Omsättningen (exklusive moms) i januari
  

  1/2011 Föränd.
  Me %
Varuhusgruppen Finland 59,3 6,4
Varuhusgruppen utlandet 28,7 40,1
Varuhusgruppen totalt 88,1 15,4
Lindex Finland 4,7 0,9
Lindex utlandet 35,3 7,1
Lindex totalt 40,0 6,3
Seppälä Finland 6,1 -16,3
Seppälä utlandet 3,4 -12,1
Seppälä totalt 9,5 -14,9
Finland totalt 70,1 3,5
Utlandet totalt 67,4 17,6
Stockmann totalt 137,5 10,0


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka