PUBLICERING AV STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Helsingfors, Finland, 2011-02-02 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 2.2.2011 kl. 15.00 EET 

Stockmann Oyj Abp publicerar sin bokslutskommuniké för år 2010 torsdagen 10.2.2011 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas 10.2.2011 kl. 9.00 i F8 Easy-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum. Ingång från Alexandersgatan 52 B (till höger om varuhusets huvudingång). Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar bokslutet och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 10.2.2011 kl. 11.00 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar bokslutet samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner bokslutspresentationen, som fr.o.m. 10.2.2011 kl. 9.00 är tillgänglig på adressen www.stockmanngroup.fi/group/en/releases_and_publications/conference_call.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 9.2.2011 per e-post raila.hokkanen@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka